Cách mua thêm dung lượng cho người sử dụng Google Workspace

Người dùng dịch vụ Gmail Google hay Google Workspace sẽ có mức dung lượng giới hạn tối thiểu từ 15Gb – 30Gb. Bộ nhớ sẽ đầy dần trong quá trình sử dụng Google Drive, Gmail và Google Photos. Bạn có thể mua thêm dung lượng lưu trữ trong Google Drive hoặc nâng cấp lên Google One…