Cách xử lý khi tài khoản G Suite Google Workspace bị khóa

Bạn đang sử dụng G Suite (Google Workspace) và đột nhiên nhận được thông báo khi đăng nhập vào tài khoản “tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn đã bị tạm ngưng”, “your organization’s Google Account has been suspended”, hoặc những thông báo với nội dung tương tự. Đi kèm với đó là tất cả tài…