Hướng dẫn tạo chữ ký trong Microsoft Office 365 Business 

Để tạo chữ chữ ký trên Microsoft Office 365 Business outlook.com, các bạn làm theo hướng dẫn sau: 1. Đăng nhập vào email tại https://outlook.office.com/mail/, bấm vào nút cấu hình, chọn View all Outlook Settings Bước 2: Bấm vào Mail -> Compress and reply -> New Signature để tạo chữ ký mới Bước 3:Tiến  hành đăt …