Lý do doanh nghiệp chọn dùng Gmail doanh nghiệp mà không dùng gmail cá nhân miễn phí!

Nếu bạn đang thắc mắc vì sao doanh nghiệp lại không dùng email cá nhân miễn phí. Mà lại sẵn sàng dùng gmail doanh nghiệp (email theo tên miền công ty) gói trả phí. Đối với những doanh nghiệp đang tìm hiểu dịch vụ email cho công ty mình thì còn chưa rõ hết các…