Bộ Bí Kíp Quản Trị Chiến Lược Doanh Nghiệp _ Phần 9 Phân tích dự báo môi trường KD bên trong và bên ngoài

Doanh nghiệp là một cơ thể sống, nó sống trong môi trường kinh doanh và chịu sự tác động của môi trường này. Nếu phân chia môi trường KD theo phạm vi của môi trường thì ta có 1.Môi trường quốc tế; 2.Môi trường KTQD; 3.Môi trường cạnh tranh trong ngành và 4.Môi trường nội…