6 BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP  

Mỗi doanh nghiệp khi muốn khẳng định vị trí của mình trên thị trường thì đều cần có riêng cho mình một thương hiệu. Một trong những đỉnh cao của quá trình kinh doanh là gây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là tạo được thương…