Adtimin cung cấp giải pháp quảng cáo banner trên tất cả các báo điện tử tại Việt Nam. Dưới đây là báo giá banner chia sẻ trên các báo điện tử, tần suất chia sẻ là 3(Mỗi lần F5 là 1 nhà quảng cáo xuất hiện, tối đa 3 nhà quảng cáo cho 1 vị trí). Khi khách hàng đặt chọn 1 trong các gói bên dưới, banner có thể hiện trên tất cả các website như trong báo giá, nghĩa là chỉ cần đặt một gói và banner hiện được trên nhiều website. Đây là phương án tiết kiệm chi phí banner quảng cáo nhất hiện nay. Lưu ý, quảng cáo chỉ xuất hiện trên máy tính, nếu muốn chạy quảng cáo trên điện thoại, quý khách vui lòng chọn gói quảng cáo khác.

quang cao banner tren bao dien tu 30 2quang cao banner tren bao dien tu 30 3

quang cao banner tren bao dien tu 30 4

quang cao banner tren bao dien tu 30 5quang cao banner tren bao dien tu 30 6quang cao banner tren bao dien tu 30 7quang cao banner tren bao dien tu 30 8quang cao banner tren bao dien tu 30 99quang cao banner tren bao dien tu 30 10quang cao banner tren bao dien tu 30 11quang cao banner tren bao dien tu 30 12quang cao banner tren bao dien tu 30 13quang cao banner tren bao dien tu 30 14quang cao banner tren bao dien tu 30 15quang cao banner tren bao dien tu 30 16

quang cao banner tren bao dien tu 30 17quang cao banner tren bao dien tu 30 18

quang cao banner tren bao dien tu 30 19 1quang cao banner tren bao dien tu 30 20quang cao banner tren bao dien tu 30 21quang cao banner tren bao dien tu 30 22quang cao banner tren bao dien tu 30 23quang cao banner tren bao dien tu 30 24quang cao banner tren bao dien tu 30 25quang cao banner tren bao dien tu 30 26quang cao banner tren bao dien tu 30 27quang cao banner tren bao dien tu 30 28quang cao banner tren bao dien tu 30 29