Adtimin cung cấp giải pháp quảng cáo banner trên tất cả các báo điện tử tại Việt Nam. Dưới đây là báo giá banner chia sẻ trên các báo điện tử, tần suất chia sẻ là 3(Mỗi lần F5 là 1 nhà quảng cáo xuất hiện, tối đa 3 nhà quảng cáo cho 1 vị trí). Khi khách hàng đặt chọn 1 trong các gói bên dưới, banner có thể hiện trên tất cả các website như trong báo giá, nghĩa là chỉ cần đặt một gói và banner hiện được trên nhiều website. Đây là phương án tiết kiệm chi phí banner quảng cáo nhất hiện nay. Lưu ý, quảng cáo chỉ xuất hiện trên máy tính, nếu muốn chạy quảng cáo trên điện thoại, quý khách vui lòng chọn gói quảng cáo khác.