Ngày 23 tháng 9 năm 2015

 1. TỔNG QUAN

Khi ADTIMIN thêm các tính năng và dịch vụ mới cho Bạn và Bạn thêm các ứng dụng và phần mềm mới của bên thứ ba, chúng tôi cần thông báo cho Bạn biết ADTIMIN cung cấp và không cung cấp những dịch vụ hỗ trợ nào. Cam kết hỗ trợ này không nhằm mục đích được sử dụng như, và không cấu thành, một thỏa thuận ràng buộc bởi Bạn hay ADTIMIN mà chỉ nhằm mục đích xác định một số hướng dẫn được đề xuất về mức độ hỗ trợ của ADTIMIN đối với những sản phẩm chúng tôi bán. Cam kết hỗ trợ này có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định đơn phương của ADTIMIN mà không cần thông báo cho Bạn. Một số sản phẩm và dịch vụ được liệt kê bên dưới có thể không có sẵn ở mọi thị trường.

2. MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ

A. Hướng dẫn chung.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn các sản phẩm của ADTIMIN
 • Thiết lập các sản phẩm của ADTIMIN
 • Trình bày cho bạn các bước sử dụng sản phẩm của chúng tôi
 • Chẩn đoán các lỗi về kết nối hoặc truy cập
 • Đảm bảo các hệ thống và kiến trúc đang hoạt động

Không hỗ trợ:

 • Cấu hình và tùy chỉnh các cài đặt ứng dụng
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Tạo các website và nội dung (đặt tên, soạn thảo nội dung, thiết kế, xuất bản)
 • Thu hút mọi người đến website của bạn
 • Tìm hiểu cách hoạt động của Internet (mã, máy chủ và kết nối)
 • Đào tạo về máy tính, thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn

B. Tên miền.

Hỗ trợ:

 • Đăng ký hoặc gia hạn tên miền
 • Thiết lập tên miền (website, dịch vụ lưu trữ và email)
 • Sử dụng Trình quản lý miền của chúng tôi
 • Quản lý tên miền
 • Giải thích cách cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền
 • Chỉ cho bạn nơi tạo và chỉnh sửa các tập tin vùng DNS
 • Chỉnh sửa các tập tin vùng để thao tác với các sản phẩm của ADTIMIN

Không hỗ trợ:

 • Chỉnh sửa các tập tin vùng để thao tác với các sản phẩm không phải của ADTIMIN
 • Cấu hình các tập tin vùng nâng cao
 • Khắc phục sự cố liên quan đến các hồ sợ tập tin vùng DNS của bên thứ ba

C. Email của ADTIMIN.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn tài khoản email
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của tài khoản email
 • Chỉ cho bạn cách tạo tài khoản email
 • Giúp tên miền hoạt động với email của bạn
 • Gửi và nhận email trên web
 • Gửi và nhận email trên máy tính của bạn (Outlook)
 • Gửi và nhận email trên thiết bị di động của bạn
 • Chuyển tiếp email
 • Thiết lập trả lời tự động
 • Tạo tài khoản nhận tất cả
 • Quản lý và xóa tài khoản email
 • Đảm bảo bạn có thể gửi và nhận email
 • Tạo danh sách phân phối email
 • Tạo chữ ký email
 • Thêm và xóa địa chỉ liên hệ email

Không hỗ trợ:

 • Khắc phục sự cố về các ứng dụng email khách của bên thứ ba
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Thay đổi mật khẩu cho tài khoản email
 • Soạn email
 • Tạo bộ lọc và thư mục email
 • Nhập và xuất các tập tin .pst/.olm

D. Microsoft® Office™ 365.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn tài khoản Office 365
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Office 365
 • Kích hoạt tài khoản người dùng (hộp thư)
 • Cấu hình tên miền để sử dụng Office 365
 • Cấu hình các ứng dụng email khách được hỗ trợ
 • Khắc phục sự cố luồng thư
 • Cài đặt phần mềm Office 365 trên các hệ thống được hỗ trợ
 • Kết nối các phiên bản Office được hỗ trợ với OneDrive for Business
 • Chẩn đoán các sự cố, lỗi và tình trạng giảm hiệu suất của hệ thống. Báo cáo lên Microsoft nếu cần thiết.
 • Trợ giúp về những điều cơ bản để bạn bắt đầu sử dụng (gửi email từ OWA, tải tập tin lên OneDrive for Business)
 • Di chuyển từ các tài khoản IMAP không gian làm việc đủ điều kiện bằng dịch vụ di chuyển của ADTIMIN
 • Di chuyển từ Exchange được lưu trữ của ADTIMIN sang Office 365 qua một chương trình hết vòng đời

Không hỗ trợ:

 • Đào tạo bạn cách sử dụng Office 365 (viết các công thức Excel, tạo các hiệu ứng động trong PowerPoint, v.v.)
 • Di chuyển sang Office 365 bằng các bản sao lưu (xuất/nhập PST) hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác
 • Quản trị Exchange
 • Quản trị SharePoint
 • Khắc phục sự cố về các ứng dụng email khách của bên thứ ba
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Thay đổi mật khẩu cho tài khoản email

E. Trình dựng website.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Trình dựng website
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Trình dựng website
 • Thiết lập tài khoản Trình dựng website của bạn
 • Giúp tên miền của bạn hoạt động với Trình dựng website
 • Giải thích cách sử dụng Trình dựng website
 • Giải thích cách thêm/xóa các trang web
 • Giải thích cách thêm/xóa nội dung (từ ngữ và hình ảnh)
 • Giải thích cách sử dụng các tiện ích bổ sung cho Trình dựng website
 • Giải thích cách kết nối phương tiện xã hội tới Trình dựng website
 • Giải thích cách xuất bản website Trình dựng website của bạn

Không hỗ trợ:

 • Tạo và xóa trang web
 • Thêm nội dung vào website của bạn (văn bản, hình ảnh, video)
 • Tùy chỉnh hình ảnh (chất lượng, màu, kích cỡ, tỷ lệ)
 • Tùy chỉnh mẫu Trình dựng website
 • Thêm mã tùy chỉnh (HTML, JavaScript, CSS) vào website của bạn
 • Có thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm
 • Tải tập tin lên website
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng
 • Thêm các ứng dụng của bên thứ ba vào Trình dựng website

F. Cửa hàng trực tuyến.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Cửa hàng trực tuyến
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Cửa hàng trực tuyến
 • Thiết lập tài khoản Cửa hàng trực tuyến của bạn
 • Giúp tên miền của bạn hoạt động với Cửa hàng trực tuyến
 • Giải thích cách sử dụng Cửa hàng trực tuyến
 • Giải thích cách thêm/xóa các trang web
 • Giải thích cách thêm/xóa nội dung (từ ngữ và hình ảnh)
 • Giải thích cách thêm sản phẩm vào cửa hàng của bạn
 • Giải thích về vị trí của các lựa chọn thanh toán và chuyển hàng của bạn
 • Giải thích cách công khai Cửa hàng trực tuyến của bạn

Không hỗ trợ:

 • Tạo và xóa trang web
 • Thêm nội dung vào Cửa hàng trực tuyến của bạn (văn bản, hình ảnh, video)
 • Tùy chỉnh hình ảnh (chất lượng, màu, kích cỡ, tỷ lệ)
 • Tùy chỉnh mẫu Cửa hàng trực tuyến
 • Thêm mã tùy chỉnh (HTML, JavaScript, CSS) vào website của bạn
 • Thiết lập các tùy chọn giao hàng và thanh toán
 • Tải tập tin lên Cửa hàng trực tuyến của bạn

 

G. Lưu trữ web.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
 • Dự phòng cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ chia sẻ của bạn
 • Giúp tên miền của bạn hoạt động với Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
 • Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website1
 • Sử dụng bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ của chúng tôi
 • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho trình khách FTP của bạn
 • Giải thích cách tải tập tin lên website của bạn
 • Cài đặt các ứng dụng bên thứ ba qua bảng điều khiển của bạn
 • Sao lưu một cơ sở dữ liệu hoặc website
 • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn
 • Cài đặt một Chứng nhận SSL ADTIMIN
 • Tạo tài khoản email
 • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho ứng dụng email khách của bạn

Không hỗ trợ:

 • Mọi trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà Khách hàng cài đặt
 • Các trình cắm & tiện ích bổ sung cho bảng điều khiển (Parallels Plesk hoặc cPanel/WHM)
 • Các ứng dụng trong Công cụ quản lý ứng dụng Parallels Plesk và/hoặc Catalô ứng dụng cPanel
 • Cài đặt chứng nhận SSL bên thứ ba
 • Đào tạo về cách sử dụng Internet
 • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
 • Tạo tập tin vùng DNS tùy chỉnh
 • Khắc phục sự cố về mọi dịch vụ của bên thứ ba
 • Trợ giúp về mọi thao tác tùy chỉnh máy chủ ở cấp độ gốc
 • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
 • Cấu hình trình khách FTP của bạn
 • Khắc phục sự cố về đăng ký miền của bên thứ ba
 • Khắc phục sự cố máy chủ tên riêng
 • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt
 • Khắc phục sự cố về những lần bị tấn công do các véc-tơ được khách hàng quản lý

1Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website – Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng email, máy chủ web, FTP và bảng điều khiển của bạn đều hoạt động và truy cập được. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc cài đặt và sử dụng đúng tất cả các tập lệnh và ứng dụng. Chúng tôi không khắc phục sự cố hoặc cung cấp hỗ trợ liên quan đến các tập lệnh và ứng dụng bị hỏng.

Sao lưu dữ liệu – Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các bản sao lưu dữ liệu hiện tại. Chúng tôi duy trì các bản sao lưu dữ liệu của riêng mình cho mọi máy chủ chỉ nhằm đề phòng trường hợp xảy ra thảm họa. Chúng tôi thường lưu giữ dữ liệu trong 30 ngày, ngoại trừ trên dịch vụ lưu trữ cPanel có ảnh đĩa sao lưu cho 4 ngày vừa qua; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo khả năng khôi phục bất kỳ dữ liệu đã mất nào. Bạn có thể yêu cầu khôi phục dữ liệu từ Dịch vụ chuyên gia* của chúng tôi*.

H. WordPress được quản lý.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn WordPress được quản lý
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của WordPress được quản lý
 • Dự phòng cho tài khoản WordPress được quản lý của bạn
 • Thiết lập miền của bạn với WordPress được quản lý
 • Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website1
 • Sử dụng bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ của chúng tôi
 • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho trình khách FTP của bạn
 • Giải thích cách tải tập tin lên WordPress được quản lý của bạn
 • Giám sát bảo mật và xem xét các tổn hại2
 • Cài đặt một Chứng nhận SSL ADTIMIN trên WordPress được quản lý
 • Sao lưu tập tin và cơ sở dữ liệu hàng ngày3
 • Trợ giúp về các tính năng chính của WordPress như Bảng điều khiển của quản trị viên4
 • Cài đặt phiên bản WordPress được kiểm tra mới nhất trên nền tảng của chúng tôi
 • Giám sát mạng và phần cứng của WordPress được quản lý
 • Tự động cập nhật lên phiên bản WordPress mới nhất và bảo mật nhất
 • Xem xét kỹ lưỡng các sự cố về trình cắm/chủ đề giao diện trên nền tảng của chúng tôi

Không hỗ trợ:

 • Giúp di chuyển trang của bạn sang WordPress được quản lý
 • Tùy chỉnh chủ đề giao diện WordPress của bạn
 • Trợ giúp về bố cục hoặc thiết kế của website
 • Khắc phục sự cố về mạng hoặc ứng dụng của bên thứ ba
 • Mọi trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà Khách hàng cài đặt
 • Cài đặt chứng nhận SSL bên thứ ba
 • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
 • Tạo tập tin vùng DNS tùy chỉnh
 • Khắc phục sự cố về mọi dịch vụ của bên thứ ba
 • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
 • Cấu hình trình khách FTP của bạn
 • Khắc phục sự cố về miền của bên thứ ba
 • Khắc phục sự cố máy chủ tên riêng
 • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt

 

Lưu ý đặc biệt về các trình cắm được phê duyệt:      

Để đảm bảo hiệu suất và bảo mật tối ưu trong môi trường WordPress được quản lý, chúng tôi luôn đánh giá các trình cắm một cách cẩn thận. Để thực hiện việc này, hàng đêm, chúng tôi tiến hành quét môi trường lưu trữ của WordPress được quản lý. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ các trình cắm không được cho phép và gửi email cho chủ sở hữu của tài khoản bị ảnh hưởng.

 • Tuy không hỗ trợ mã tùy chỉnh, với WordPress được quản lý, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng hơn để xác định lý do tại sao một trình cắm hoặc chủ đề giao diện lại không hoạt động tốt trên hệ thống của mình. Chúng tôi không đảm bảo có thể khiến những trình cắm hoặc chủ đề giao diện này hoạt động nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức.

1Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website – Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng email, máy chủ web, FTP và Bảng điều khiển của bạn đều hoạt động và truy cập được. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc cài đặt và sử dụng đúng tất cả các tập lệnh và ứng dụng. Chúng tôi không khắc phục sự cố hoặc cung cấp hỗ trợ liên quan đến các tập lệnh và ứng dụng bị hỏng.

2Giám sát bảo mật và xem xét các tổn hại – Nhóm chuyên trách bảo mật của chúng tôi sẽ giám sát trang của bạn để phát hiện các hoạt động đáng ngờ và bảo vệ trang trước những hành động tấn công đăng nhập brute force và tấn công DDoS. Nếu trang web bị tổn hại, chúng tôi sẽ xem xét trang để tìm lỗi bảo mật, đưa ra lời khuyên về ‘các bước tiếp theo’ và khi đã giải quyết xong lỗi bảo mật, chúng tôi sẽ xóa các mã độc hại đã biết khỏi trang của bạn.

3 – Sao lưu dữ liệu – Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các bản sao lưu dữ liệu hiện tại. Chúng tôi duy trì các bản sao lưu dữ liệu của riêng mình cho mọi máy chủ chỉ nhằm đề phòng trường hợp xảy ra thảm họa. Chúng tôi thường lưu giữ dữ liệu trong 30 ngày, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo khả năng khôi phục bất kỳ dữ liệu đã mất nào. Bạn có thể yêu cầu khôi phục dữ liệu từ Dịch vụ chuyên gia* của chúng tôi*.

4Giúp di chuyển trang của bạn sang WordPress được quản lý – Chúng tôi có một quá trình di chuyển tự động có tỷ lệ thành công cao. Nếu vì một lý do nào đó mà việc di chuyển trang của bạn không thực hiện được, chúng tôi sẽ xem xét những lý do thường gặp có thể dẫn đến hiện tượng này và hỗ trợ bạn yêu cầu thực hiện một quá trình di chuyển mới. Nếu tất cả các phương án khác đều không thành công, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn di chuyển thủ công, chỉ cần bạn cung cấp nội dung.

I. Máy chủ chuyên dụng & máy chủ ảo.

Hỗ trợ:

i. Tự quản lý:

 • Mua hoặc gia hạn máy chủ
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của máy chủ
 • Cài đặt lại mật khẩu gốc
 • Dự phòng cho máy chủ chỉ trong vài phút
 • Khắc phục sự cố về thời gian hoạt động và hiệu suất mạng
 • Phần cứng được quản lý đầy đủ
 • Truy cập máy chủ của bạn qua truy cập gốc/truy cập với tư cách quản trị viên
 • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn

ii. Được quản lý:

 • Mua hoặc gia hạn máy chủ
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của máy chủ
 • Cài đặt lại mật khẩu gốc
 • Dự phòng cho máy chủ chỉ trong vài phút
 • Khắc phục sự cố về thời gian hoạt động và hiệu suất mạng
 • Phần cứng được quản lý đầy đủ
 • Truy cập máy chủ của bạn qua truy cập gốc/truy cập với tư cách quản trị viên
 • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn
 • Cài đặt chứng nhận SSL ADTIMIN của bạn trên các sản phẩm đủ điều kiện của ADTIMIN1
 • Cập nhật và vá lỗi hệ điều hành chính
 • Sao lưu nội dung và dữ liệu trên máy chủ2

iii. Được quản lý đầy đủ:

 • Mua hoặc gia hạn máy chủ
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của máy chủ
 • Cài đặt lại mật khẩu gốc
 • Dự phòng cho máy chủ chỉ trong vài phút
 • Khắc phục sự cố về thời gian hoạt động và hiệu suất mạng
 • Phần cứng được quản lý đầy đủ
 • Truy cập máy chủ của bạn qua truy cập gốc/truy cập với tư cách quản trị viên
 • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn
 • Cài đặt chứng nhận SSL ADTIMIN của bạn trên các sản phẩm đủ điều kiện của ADTIMIN1
 • Cập nhật và vá lỗi hệ điều hành chính
 • Sao lưu nội dung và dữ liệu trên máy chủ2
 • Thiết lập máy chủ của bạn
 • Cung cấp đường dây hỗ trợ và bán hàng chuyên trách
 • Thiết lập DNS
 • Thiết lập miền
 • Di chuyển nội dung
 • Phân tích hiệu suất nâng cao3
 • Chỉnh Apache
 • Chỉnh MySQL
 • Quét & kiểm tra an ninh (SSA)
 • Ngăn chặn xâm nhập
 • Các quy tắc tường lửa tùy chỉnh (chỉ iptables)4
 • Cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm
 • Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Loại bỏ phần mềm độc hại & danh sách đen
 • Nâng cấp phiên bản PHP
 • Cài đặt mô-đun PHP

iv. Dịch vụ chuyên gia:

 • Cung cấp đường dây hỗ trợ và bán hàng chuyên trách
 • Thiết lập DNS
 • Thiết lập miền
 • Di chuyển nội dung
 • Phân tích hiệu suất nâng cao
 • Chỉnh Apache
 • Chỉnh MySQL
 • Quét & kiểm tra an ninh (SSA)
 • Ngăn chặn xâm nhập
 • Các quy tắc tường lửa tùy chỉnh (chỉ iptables)4
 • Cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm
 • Quản lý cơ sở dữ liệu
 • Loại bỏ phần mềm độc hại & danh sách đen
 • Nâng cấp phiên bản PHP
 • Cài đặt mô-đun PHP

Không hỗ trợ:

 • Khắc phục mọi sự cố về trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà khách hàng cài đặt
 • Các trình cắm & tiện ích bổ sung cho bảng điều khiển (Parallels Plesk hoặc cPanel/WHM)
 • Các ứng dụng trong Công cụ quản lý ứng dụng Parallels Plesk và/hoặc Catalô ứng dụng cPanel
 • Đào tạo về Internet5
 • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
 • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
 • Cấu hình trình khách FTP của bạn
 • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt
 • Khắc phục những lần bị tấn công do các véc-tơ được khách hàng quản lý

1 Thao tác này không bao gồm cài đặt SSL bằng dòng lệnh, trong Tomcat hoặc trong IIS.

2Máy chủ được quản lý có khả năng chạy bản sao lưu nhưng phải chạy thủ công. Cứ 10 ngày, các Máy chủ được quản lý đầy đủ lại chạy bản sao lưu một lần.

3Có thể áp dụng các phí bổ sung

4Các quy tắc của iptables như mở cổng 3306 để truy cập MySQL trực tiếp hoặc chặn một IP truy cập vào máy chủ.

5Chúng tôi không đào tạo hoặc giáo dục về cách hoạt động của bất kỳ khía cạnh nào thuộc công nghệ Internet. Chúng tôi mong bạn hiểu một cách cơ bản về các khái niệm Internet như DNS, email, web, trình duyệt web, FTP và có kiến thức chung về máy tính.

 

J. Chương trình ADTIMIN Pro.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn các sản phẩm ADTIMIN trong tài khoản của bạn hoặc tài khoản của khách hàng
 • Thiết lập các sản phẩm ADTIMIN trong tài khoản của bạn hoặc tài khoản của khách hàng
 • Đăng ký vào Chương trình Pro
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Bảng điều khiển Pro
 • Giải thích cách chuẩn bị sẵn sàng cho thương hiệu của bạn
 • Giải thích cách xuất bản/vô hiệu hóa hồ sơ của bạn một cách công khai
 • Giải thích cách thêm khách hàng
 • Giải thích cách lưu trữ/bỏ lưu trữ khách hàng
 • Yêu cầu/cài đặt/thu hồi quyền Truy cập tài khoản
 • Hỗ trợ ủy quyền Truy cập tài khoản cho phép chương trình Pro quản lý tài khoản/các sản phẩm của khách hàng
 • Giải thích cách thêm ghi chú vào thẻ khách hàng
 • Dựng/gửi giỏ hàng cho khách hàng của chương trình Pro
 • Giải thích Bảng tin hoạt động
 • Giải thích cách thêm/xóa một trang khỏi Theo dõi trang
 • Giải thích ý nghĩa của các cảnh báo từ Theo dõi trang
 • Giải thích cách cấu hình thông báo cho Theo dõi trang
 • Trình bày cho bạn các bước sử dụng sản phẩm của chúng tôi
 • Chẩn đoán các lỗi về kết nối hoặc truy cập
 • Đảm bảo các hệ thống và kiến trúc đang hoạt động

Không hỗ trợ:

 • Tạo các website (đặt tên, soạn thảo nội dung, thiết kế, xuất bản)
 • Thêm nội dung vào website của bạn hoặc của khách hàng
 • Thêm cơ sở dữ liệu/tài khoản email/ứng dụng web
 • Thêm các ứng dụng bên thứ ba vào Trình dựng website của bạn hoặc của khách hàng
 • Cấu hình và tùy chỉnh các cài đặt ứng dụng
 • Soạn thảo và xuất bản nội dung
 • Đặt tên cho doanh nghiệp của bạn
 • Tạo logo cho thương hiệu của bạn
 • Tạo các mối khách hàng
 • Khắc phục sự cố kết nối mạng

K. Chứng nhận SSL.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Chứng nhận SSL
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của chứng nhận SSL
 • Cài đặt SSL ADTIMIN trên các sản phẩm đủ điều kiện của ADTIMIN (không bao gồm cài đặt SSL bằng dòng lệnh hoặc trong Tomcat)
 • Xác thực chứng nhận SSL
 • Gửi lại email xác thực SSL
 • Giải quyết các tranh chấp thường gặp về tên
 • Chẩn đoán các lỗi trình duyệt web SSL
 • Giải thích cách sửa đổi tập tin vùng của bạn cho các trang được bảo vệ

Không hỗ trợ:

 • Xuất chứng nhận SSL để sử dụng trên nhiều máy chủ
 • Cài đặt chứng nhận SSL trên máy chủ của bên thứ ba
 • Tạo CSR trên máy chủ của bên thứ ba
 • Tạo CSR trên máy chủ chuyên dụng và máy chủ ảo
 • Đào tạo về HTML, PHP hoặc JavaScript

 

L. Quảng bá.

Hỗ trợ:

 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Quảng bá
 • Giải thích cách cài đặt tài khoản Quảng bá
 • Giải thích cách sử dụng Quảng bá
 • Giải thích cách xuất bản thông tin doanh nghiệp của bạn
 • Giải thích cách thêm, chỉnh sửa và xóa nội dung về doanh nghiệp của bạn trong bảng điều khiển
 • Giải thích cách xuất bản bảng giá/nội dung menu lên website của bạn
 • Cho bạn biết nơi tìm sự hiện diện của bạn trên các trang đối tác của chúng tôi

Không hỗ trợ:

 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trong Quảng bá
 • Đưa ra gợi ý hoặc tối ưu hóa nội dung Quảng bá
 • Giúp xúc tiến việc lập danh sách
 • Giúp xóa bất kỳ danh sách nào từ các trang của đối tác
 • Trợ giúp về thứ hạng trên công cụ tìm kiếm

 

M. Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
 • Hướng dẫn từng bước và thiết lập ban đầu Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
 • Giải thích cách xuất bản các thay đổi
 • Theo dõi thứ hạng của bạn bằng các báo cáo

Không hỗ trợ:

 • Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các từ khóa, thẻ, cụm từ hoặc nội dung trang
 • Nghiên cứu và tối ưu hóa các từ khóa
 • Đưa ra lời khuyên về SEO để giúp trang của bạn hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google
 • Chia sẻ nội dung của bạn trên các mạng xã hội

 

N. Tiếp thị qua email.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Tiếp thị qua email
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Tiếp thị qua email
 • Thiết lập tài khoản Tiếp thị qua email của bạn
 • Giải thích cách sử dụng Tiếp thị qua email
 • Hiểu được các số liệu thống kê của Tiếp thị qua email
 • Kết nối tài khoản Tiếp thị qua email với phương tiện xã hội
 • Kết nối tài khoản Tiếp thị qua email với các sản phẩm ADTIMIN tương thích
 • Thiết kế một biểu ngữ hoặc chủ đề giao diện tùy chỉnh miễn phí cho bạn*

Không hỗ trợ:

 • Chỉnh sửa và khắc phục sự cố đối với các tập tin danh sách người đăng ký (tập tin CSV)
 • Xóa, lọc hoặc chỉnh sửa các danh sách người đăng ký
 • Tạo các mẫu email thay mặt cho khách hàng
 • Tạo nội dung email (copywriting, thêm hình ảnh, v.v.)
 • Tạo, chỉnh sửa và khắc phục sự cố về HTML tùy chỉnh
 • Xuất bản mã mẫu đăng ký lên website
 • Tạo các báo cáo thống kê tùy chỉnh

O. Quản lý sổ sách của ADTIMIN.

Hỗ trợ:

 • Mua hoặc gia hạn Quản lý sổ sách
 • Giải thích các tính năng và lợi ích của Quản lý sổ sách
 • Thiết lập tài khoản Quản lý sổ sách
 • Giải thích cách sử dụng Quản lý sổ sách
 • Chỉ cho bạn cách thiết lập tài khoản ngân hàng để nhập tự động
 • Thiết lập thanh toán trực tuyến bằng ngân hàng, PayPal hoặc thẻ tín dụng

Không hỗ trợ:

 • Tùy chỉnh mẫu hóa đơn
 • Tạo hóa đơn và ước tính
 • Tạo các bảng tính thuế bao gồm Danh mục C, thuế bán hàng và nhiều hơn nữa
 • Theo dõi quãng đường di chuyển và thời gian
 • Thiết lập nhập dữ liệu bán hàng từ PayPal, Amazon, eBay và Etsy