Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng với G Suite Google

Email theo tên miền riêng là gì? Email tên miền riêng là email sử dụng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân có dạng info@domain.com ví dụ như info@iSharedigital.com của mình. Email theo tên miền riêng mang lại khá nhiều lợi ích cho cá nhân và doanh nghiệp của bạn như độ bảo mật cao, tăng…

“Bí quyết” đăng ký dịch vụ email cho doanh nghiệp tiết kiệm và hiệu quả

1. Email doanh nghiệp là gì? Email doanh nghiệp là email dạng nhanvien@tencongty.com, tức là email theo tên miền riêng sử dụng trên outlook hoặc trình duyệt website. Chúng ta vẫn thường quen với việc sử dụng email trên outlook, nhưng hiện nay, với sự ra đời của G Suite, bạn hoàn toàn thể sử…