Tắt bảo mật mặc định trong Microsoft 365 Azure AD

Để tránh việc Microsoft 365 bắt buộc đổi mật khẩu thường xuyên, bạn có thể truy cập vào đường link bên dưới bằng quyền admin, và tắt chế độ bảo mật mặc dịnh của Microsoft https://aad.portal.azure.com/#view/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/~/Properties Microsoft đang cung cấp mặc định bảo mật cho tất cả mọi người, vì việc quản lý bảo mật…

Hướng dẫn tạo chữ ký trong Microsoft Office 365 Business 

Để tạo chữ chữ ký trên Microsoft Office 365 Business outlook.com, các bạn làm theo hướng dẫn sau: 1. Đăng nhập vào email tại https://outlook.office.com/mail/, bấm vào nút cấu hình, chọn View all Outlook Settings Bước 2: Bấm vào Mail -> Compress and reply -> New Signature để tạo chữ ký mới Bước 3:Tiến  hành đăt …