Danh sách ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản:

1. Tài khoản công ty

 • Tên ngân hàng: Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB)_ PGD Kiến Thiết (hoặc chi nhánh Sài Gòn)
 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Truyền Thông Adtimin
 • Số tài khoản: 55666566
 • Nội dung chuyển khoản: (email đăng ký tài khoản của quý khách)

2. Tài khoản cá  nhân

2.1 Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Sài Gòn – TP.HCM

 • Chủ tài khoản: Hồ Thị Thu Hiền
 • Số tài khoản: 0531.000.288.493
 • Nội dung chuyển khoản: (email đăng ký tài khoản của quý khách)

2.2 Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn – TP.HCM

 • Chủ tài khoản: Hồ Thị Thu Hiền
 • Số tài khoản: 1811.000.000.4825
 • Nội dung chuyển khoản: (email đăng ký tài khoản của quý khách)

2.3 Ngân hàng HDBANK – Chi nhánh Sài Gòn – TP.HCM

 • Chủ tài khoản: Hồ Thị Thu Hiền
 • Số tài khoản:083704070005130
 • Nội dung chuyển khoản: (email đăng ký tài khoản của quý khách)