blank

Có Website Vẫn Không Bán Được Hàng Nguyên Nhân Do Đâu?

Thời đại công nghệ số phát triển, việc Doanh nghiệp cần có website để bán hàng là điều tất yếu. Điều đó thể hiện rằng Website không còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa. Nhưng để phát huy tốt chức năng của web là bán hàng thì không phải ai cũng biết. Vì…