Chạy quảng cáo trên google có thật sự hiệu quả không?

Chạy quảng cáo trên Google là một trong những điều mà rất nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân có dự án riêng quan tâm đến. Điều họ nghĩ là chạy quảng cáo có hiệu quả hay không? Điều gì có thể chứng minh cho việc quảng cáo hiệu quả? Liệu có phải bắt đầu chạy…