Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords V2

Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords giao diện Google Adwords mới để tối ưu tài khoản quảng cáo Google Adwords theo chuyển đổi tốt nhất. Để bắt đầu nhập mục tiêu từ Google Analytics làm chuyển đổi Google Adwords bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords như hướng…

5 extensions không thể thiếu khi làm quảng cáo Google Adwords

5 extensions không thể thiếu khi làm quảng cáo Google Adwords 5 extensions sẽ hỗ trợ quá trình tracking quảng cáo để tối ưu quảng cáo google adwords 1. Tag Assitant Hỗ trợ kiểm tra nhanh chóng các thẻ google được gắn trên site đã hoạt động hay chưa? 2. Pixel Giúp kiểm tra thẻ pixel facebook…