Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords V2

Nhập mục tiêu Analytics làm chuyển đổi Google Adwords giao diện Google Adwords mới để tối ưu tài khoản quảng cáo Google Adwords theo chuyển đổi tốt nhất. Để bắt đầu nhập mục tiêu từ Google Analytics làm chuyển đổi Google Adwords bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với Google Adwords như hướng…

Hướng dẫn cài đặt remarketing adwords trên giao diện mới

Hướng dẫn cài đặt remarketing adwords trên giao diện mới cập nhật trên tài khoản google adwords, từng bước lấy code remarketing và cài đặt bằng tag manager. 1. Lấy mã code remarketing google adwords trong giao diện mới Truy cập tài khoản Google Adwords Nhấp vào icon ba dấu chấm dọc như hình bên dưới. Chọn trình…