Các cấp độ quản lý chung VPS và SERVER

1. Tự Quản Lý

Bạn không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai — bạn đã kiểm soát được điều này. Khi gây dựng môi trường mới, bạn sẽ muốn kiểm soát các bản cập nhật của mình hơn, nếu bạn thực hiện bất kỳ cập nhật nào ở mọi nơi. Các gói tự quản lý của chúng tôi cho phép bạn tự do ứng dụng các kỹ năng công nghệ của mình. Tùy bạn lựa chọn khi Đặt Mua

 

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

CentOS 6,7. Fedora 20 & 22, Ubuntu, Windows 2008 & 2012

 

Chủ động: Mạng & máy chủ

mạng: Định hướng thành công khách truy cập máy chủ của bạn sang đó và giảm DDoS. Lưu trữ: Máy chủ dịch vụ lưu trữ tổng thể luôn duy trì hoạt động. Bộ chứa: Sử dụng NodePing và các công nghệ khác để đảm báo máy chủ của bạn phản hồi thành công các yêu cầu. Chủ động: Mạng & máy chủ

 

Vá lỗi: Máy chủ thúc đẩy các công cụ vá lỗi sẵn có thông qua hệ điều hành hoặc bảng điều khiển để vá lỗi OS và LAMP. NO

 

Truy cập gốc: Bạn tự Truy cập đến đường lệnh hoặc các tác vụ cấp quản trị khác do chính bạn cài đặt.

 

Bảng điều khiển: Cài đặt/cập nhật tự động bảng điều khiển của bên thứ ba. NO

 

Cài đặt & cập nhật ỨNG DỤNG: Cài đặt/cập nhật tự động các ứng dụng bên thứ 3. NO

 

Bảo mật: Tipping Point với DDos: Tối ưu hóa di chuyển bảo mật DDoS.

 

Sao lưu (lưu nhanh): Khôi phục sau sự cố nghiêm trọng theo yêu cầu Chỉ khôi phục sau sự cố nghiêm trọng

 

Di chuyển: Di chuyển website và cơ sở dữ liệu từ cơ sở lưu trữ/máy chủ bên trong hoặc bên ngoài. NO

 

Hỗ trợ / SVCS huyên gia: Các dịch vụ hỗ trợ hàng đầu không bao gồm trong cấp độ thông thường. NO

 

IP chuyên dụng: 1

 

Chuyển tiếp email SMTP: Số email gửi ra ngoài trong ngày; việc sử dụng hiện tại và lịch sử sử dụng được hiển thị trong ứng dụng.  5.000

2. Được Quản Lý đầy đủ

Bạn chỉ cần các bản sao lưu, vá lỗi và cập nhật đơn giản. Bạn không phải suy nghĩ về cũng như khả năng của cPanel hay Plesk. Chúng tôi bao gồm tính năng này và bạn không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào khác, cho bạn những công cụ để xử lý tất cả mọi thứ khác. Tùy bạn lựa chọn khi Đặt Mua

 

Các hệ điều hành được hỗ trợ:

CentOS 6,7. Fedora 20 & 22, Ubuntu, Windows 2008 & 2012

 

Chủ động: Mạng & máy chủ

mạng: Định hướng thành công khách truy cập máy chủ của bạn sang đó và giảm DDoS. Lưu trữ: Máy chủ dịch vụ lưu trữ tổng thể luôn duy trì hoạt động. Bộ chứa: Sử dụng NodePing và các công nghệ khác để đảm báo máy chủ của bạn phản hồi thành công các yêu cầu. Chủ động: Mạng & cơ sở lưu trữ phản ứng: bộ chứa (thống kê qua NodePing)

 

Vá lỗi: Máy chủ thúc đẩy các công cụ vá lỗi sẵn có thông qua hệ điều hành hoặc bảng điều khiển để vá lỗi OS và LAMP. YES

 

Truy cập gốc: Truy cập đến đường lệnh hoặc các tác vụ cấp quản trị khác. Kích hoạt bằng 1 lần nhấp chuột

 

Bảng điều khiển: Cài đặt/cập nhật tự động bảng điều khiển của bên thứ ba. YES

 

Cài đặt & cập nhật ỨNG DỤNG: Cài đặt/cập nhật tự động các ứng dụng bên thứ 3. YES

 

Bảo mật: Tipping Point với DDos: Tối ưu hóa di chuyển bảo mật DDoS.

 

Sao lưu (lưu nhanh): Khôi phục sau sự cố nghiêm trọng theo yêu cầu Khôi phục sau sự cố nghiêm trọng theo yêu cầu (1 bản lưu nhanh)

 

Di chuyển: Di chuyển website và cơ sở dữ liệu từ cơ sở lưu trữ/máy chủ bên trong hoặc bên ngoài. Không bắt buộc

 

Hỗ trợ / SVCS huyên gia: Các dịch vụ hỗ trợ hàng đầu không bao gồm trong cấp độ thông thường. Không bắt buộc

 

IP chuyên dụng: 3

 

Chuyển tiếp email SMTP: Số email gửi ra ngoài trong ngày; việc sử dụng hiện tại và lịch sử sử dụng được hiển thị trong ứng dụng.  5.000