Hồ sơ, Biểu Mẫu bản khai đăng ký dành cho Tên Miền
MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
  • Bản khai đăng ký tên miền .VN
  • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN
  • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN
  • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN
MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN
  • Bản khai đăng ký tên miền .VN
  • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế
  • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN
  • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN
  • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

Lưu ý Đối với Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT

Miễn phí Dịch vụ đi kèm theo tên miền

Managed DNS: Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel: Miễn phí

Domain forwarding: Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn: Miễn phí

Chú ý: Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC) bắt đầu cho phép các tổ chức và cá nhân đăng ký tên miền 1 & 2 ký tự từ ngày 10/1/2011. Quý khách có thể liên hệ với ADTIMIN ngay từ bây giờ để đăng ký cho mình những tên miền tốt nhất.

Bạn cần được tư vấn cụ thể về dịch vụ? Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Dịch vụ miễn phí