Quy định về tên miền Việt Nam (.VN)

Các bạn thân mến! Tên miền Việt Nam là tài sản quốc gia, việc sử dụng nó phải theo đúng quy định của pháp luật để tránh cho bạn các rắc rối. Dưới đây chúng tôi sẽ tóm lượt các điểm chính của quy định.

Định nghĩa các đuôi tên miền

 • COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
 • BIZ.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương với tên miền COM.VN.
 • EDU.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • GOV.VN: Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.
 • NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
 • ORG.VN: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội.
 • INT.VN: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
 • INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
 • HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
 • NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.

Không được phép đăng ký

 • Tên miền Cá nhân không được phép đăng ký : .org.vn. .gov.vn; int.vn
 • Tên miền Tổ chức không được phép đăng ký : .name.vn

Quy định khi đăng ký các tên miền edu.vn

 • Đối với tên miền .edu.vn khi đăng ký cho tổ chức gởi kèm GPKD để chứng minh tổ chức đó được hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • Tên miền .edu.vn khi đăng ký cho trường học thì tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo:
 • Loại hình trường viết tắt (th, thcs, thpt)– tên trường- tên địa danh (quận huyện -tỉnh thành).edu.vn
  Ví dụ: thpt-lythuongkiet-hanoi.edu.vn

Quy định khi đăng ký các tên miền gov.vn

 • Theo quy định tên miền .gov.vn chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương. Do đó khi đăng ký khách hàng cần gởi trước bản khai có con dấu đỏ xác minh của chủ thể. Con dấu phải có Quốc Huy.
 • Tổ chức nhà nước đăng ký .gov.vn mà con dấu không có Quốc Huy thì phải gởi kèm Quyết định thành lập ghi rõ chức năng quản lý nhà nước của mình.

Quy định khi đăng ký các tên miền name.vn

 • Tên miền .name.vn chỉ dành cho tên riêng của chủ thể hoặc tổ hợp có chứa tên riêng của chủ thể.
 • Tên miền là tên riêng của vợ chồng, con cái trong gia đình chủ thể.

Thông tin chủ thể tên miền

 • Viết chính xác đầy đủ (không viết tắt) tên chủ thể theo đúng con dấu đối với chủ thể là tổ chức,
 • Đúng chính xác theo trên trên CMND đối với chủ thể là cá nhân, và phải ghi rõ giới tính của chủ thể Ông hoặc Bà,
 • Thông tin địa chỉ, email, số điện thoại phải là của chủ thể, đại lý không được phép sử dụng thông tin của mình để thay thế cho thông tin của chủ thể.

Thay đổi thông tin liên hệ chủ thể

 • Quý khách khai báo thông tin cần thay đổi của chủ thể đóng dấu ký tên (đối với tổ chức), ký tên + CMND photo (đối với chủ thể là cá nhân) về địa chỉ công ty ADTIMIN

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền

 • Nội dung này trích từ thông tư 09-2008-BTTT.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
 • Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.
 • Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn.