Quảng cáo Spa trên facebook

Như các bạn đã biết, hiện nay nhu cầu làm đẹp ngày càng nhiều, các trung tâm làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp cũng mọc lên rất nhiều, và cạnh tranh rất là mạnh mẽ. Vậy nên, làm sao để các ban có thể cạnh tranh lại với đối thủ của mình, việc đưa…

XU HƯỚNG ĐỂ KINH DOANH

Các bạn đang kinh doanh và cần định hướng lĩnh vực kinh doanh cho phù hợp. Vậy sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số lĩnh vực kinh doanh cho các bạn tham khảo nhé! 1. Làm đẹp Xu hướng này liên quan đến các sản phẩm làm đẹp của chị em phụ nữ…

在越南有信誉的网页设计和广告代理商

Adtimin,专门从事网页设计和在线广告的媒体公司。我们是Google和Facebook的领先合作伙伴……凭借超过5年在数字营销领域的经验,我们很自豪能够与许多外国合作伙伴合作,在越南开展业务。我们的目标是以客户利益为目标,为客户提供最高效率。在这里,我们想介绍一下我们公司提供的业务领域,以便为客户提供更多选择。 1网页设计 Adtimin-越南第一个值得信赖的商业网站设计平台,具有以下突出优势: 1.1内容易于理解,易于使用 类别和功能非常清晰,您可以在第一次使用轻松的刷新背景信息,发布信息,服务。 1.2美观,反应灵敏的版面 Adtimin的版面商店,可满足200个商业领域的需求。响应式技术可帮助网站企业适用于所有桌面,移动或平板电脑版面。 1.3标准SEO网站,登顶谷歌TOP Adtimin网站设计友好的搜索引擎,尤其是谷歌。这使得当客户搜索相关关键字时,网站很容易显示在首页上。 1.4顶级安全机制 该网站的所有信息都受到保护,不受病毒和黑客的攻击。 Adtimin对所有数据泄露或财务损失说不。你也不会遇到崩溃,页面加载缓慢,…… 1.5网站链接到社交网络 移动网站与Facebook,G +,Youtube等社交网站集成。客户可以轻松地从您的网站分享他们喜爱的有关这些社交网络的信息此外,客户可以在不注册会员的情况下在您的网站上发表评论。 1.6 24/7支援,终身保修 Adtimin始终拥有一支强大的客服团队,随时准备为您提供24/7服务。无论何时使用它,从开始使用到终身,您都可以联系支持团队。 2谷歌广告 在越南,谷歌是最常用的搜索网站。并且是为客户带来高效率的广告形式。 当有人在您的某个关键字在Google上进行搜索时,Ads广告会与搜索结果一起显示。该广告显示在同一搜索页面上的“赞助商链接”中。这样,您就会向合适的受众群体投放广告并搜索您的产品/服务,因此广告几乎会达到目标受众的100%。这是Google广告与传统广告之间的差异。 您可以选择以下广告形式: 按点击套装 全套装 优点: 仅在点击广告时收费 客户可以灵活地增加或减少投资预算。 无限数量的关键字。 优点:  按月收费。 广告承诺24/7展示。 按关键字设置固定预算。 click点击次数无限制 弱点:  预算不足,广告将无法展示。 弱点: 部署少量关键字,减少客户数量。没有承诺点击。 3谷歌广告DISPLAY NETWORK Google展示广告网络上的横幅广告。您的企业可以接近93%的互联网用户 – 200多万个在越南最大的网站上,通过现代广告技术和广告解决方案准确定位潜在客户。在Google展示广告网络上 –  Google展示广告网络。 谷歌adwords展示广告允许您在链接到谷歌的任何200万个网站上投放广告,从在线报纸到电影,时尚,体育,娱乐,以帮助您获得更多。新客户,传达有关产品的引人注目的信息,从而最容易刺激购物需求。 谷歌显示网络的优势 最强大 达到93%的互联网用户 每月超过39亿次综合浏览量; 每月66亿展示 收集200万最大的网站:: Vnexpress, Dantri, Zing, Youtube,…