Tối ưu hóa Google Adwords để có hiệu quả cao

Google Adwords là phương thức marketing bán hàng bằng từ khóa phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, để phát huy tính hiệu quả của nó cần có kế hoạch cụ thể, hiểu và thực hiện đúng cách chạy quảng cáo. Từ khóa giúp sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận nguồn khách…