Hướng dẫn cấu hình DNS email tên miền sử dụng dịch vụ Microsoft 365

    Host Loại Giá trị TTL @ MX (Mail) Mặc định TTL2 Phút5 Phút10 Phút15 Phút30 Phút1 Giờ2 Giờ5 Giờ12 Giờ1 Ngày autodiscover CNAME (Alias) Mặc định TTL2 Phút5 Phút10 Phút15 Phút30 Phút1 Giờ2 Giờ5 Giờ12 Giờ1 Ngày sip CNAME (Alias) Mặc định TTL2 Phút5 Phút10 Phút15 Phút30 Phút1 Giờ2 Giờ5 Giờ12 Giờ1 Ngày…