Đặt backlink miễn phí trên website adtimin.vn

Đặt backlink miễn phí trên website adtimin.vn
5 (100%) 1 vote

Thân chào các bạn Seoer,

Hiện tại, chúng tôi đang cho phép đặt bài viết vào mục tin tức trên website này miễn phí, kèm backlink bạn cần seo (vô thời hạn).

Adtimin là một website uy tín với khả năng lên top nhanh nên sẽ giúp thúc đẩy công việc seo của bạn.

Các bạn muốn đăng bài lên http://adtimin.vn/ miễn phí vui lòng gửi bài viết kèm về email info@adtimin.vn.

Yêu cầu:

+ Bài viết hấp dẫn, hữu ích cho người dùng

+ Nội dung Unique (nội dung mới hoàn toàn, chưa đặt ở những trang khác)

+ Hình ảnh cho bài viết

+ Trên 800 từ

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo danh sách webiste cho đặt baclink miễn phí như bên dưới

– http://www.statbrain.com  baclink miễn phí, backlinks, seo tools, backlink checker, seo backlinks, buy backlinks, free backlink checker, building link, backlink tool
– http://whois.domaintools.comseo backlink checker, backlink analysis, get backlinks, google backlinks, free backlinks, google backlink checker, backlink checker tool, find backlinks, quality backlinks, website backlinks
– http://www.whoisya.com backlink builder, backlink analysis tool, backlink finder, check backlinks of website, link building tools, backlink analyzer, free backlink tool, high quality backlinks, site checker, backlink search
– http://www.robtex.com/dns
– http://www.aboutus.org
– http://websiteshadow.com
– http://web.archive.org
– http://www.submitexpress.com
– http://www.cubestat.com

Một nguồn backlink chất lượng cao khác là blog (và webstore), hãy tạo thật nhiều blog cũng như comment (không spam) tới các blog có nội dung liên quan tới web của bạn, danh sách các web bạn có thể tạo blog (webstore) free:

– http://blogspot.com
– http://www.createfreeblogs.com
– http://marofin.com
– http://blog.co.uk
– http://bravejournal.com
– http://vn.myblog.yahoo.com
– http://itrademarket.com
– http://www.createblog.com
– http://mynewblog.com
– http://yobanbe.zing.vn
– http://sosblog.com
– http://xanga.com
– http://wordpress.com
– http://www.myspace.com
– http://twitter.com
– http://www.tamtay.vn
– http://vnvista.com/forums
– http://www.cyworld.vn/myhome
– http://www.webgarden.com
– http://www.live.com
– http://www.livejournal.com
– http://phununet.com

Web nước ngoài

http://www.abcsitemap.com
http://www.abcurls.com
http://www.addurltodirectories.com
http://www.allurlsonline.com
http://www.allworldurls.com
http://www.amuletdirectory.com
http://www.applydirectory.com
http://www.Appguides.Com
http://www.archcatalog.com
http://www.arenacatalog.com
http://www.askaboutnet.com
http://www.askdirectory.com
http://www.availablecatalog.com
http://www.azuritecatalog.com
http://www.azuritedirectory.com
http://www.begincatalog.com
http://www.begindirectory.com
http://www.bloomcatalog.com
http://www.bloomlist.com
http://www.bravocatalog.com
http://www.browsedir.com
http://www.Bloblongo.net
http://www.choosecatalog.com
http://www.choosedirectory.com
http://www.chooseindex.com
http://www.clevercatalog.com
http://www.cluburls.com
http://www.coralcatalog.com
http://www.coraldirectory.com
http://www.Cubicdirectory.com
http://www.decidedirectory.com
http://www.destinydirectory.com
http://www.dinamitdirectory.com
http://www.directorybravo.com
http://www.dmozy.com
http://www.docsdir.com
http://www.emeralddirectory.com
http://www.emeraldlist.com
http://www.excellentcatalog.com
http://www.excellentpage.com
http://www.expertcatalog.com
http://www.faircatalog.com
http://www.fantasticdir.com
http://www.followdirectory.com
http://www.forcedirectory.com
http://www.founddir.com
http://www.freeaddmission.com
http://www.freepagesubmission.com
http://www.freshurls.com
http://www.genialcatalog.com
http://www.genialdirectory.com
http://www.goldbrowse.com
http://www.greydirectory.com
http://www.groupurls.com
http://www.growdirectory.com
http://www.icedir.com
http://www.inflamecatalog.com
http://www.inflamedirectory.com
http://www.inflamelist.com
http://www.lookindirectory.com
http://www.morganitecatalog.com
http://www.morganitedirectory.com
http://www.nonstopdir.com
http://www.nr1directory.com
http://www.onyxcatalog.com
http://www.onyxlist.com
http://www.orangeurls.com
http://www.pagescatalog.com
http://www.pathdirectory.com
http://www.primodir.com
http://www.puredocs.com
http://www.Poly-web.com
http://www.sapphiredirectory.com
http://www.sapphirelist.com
http://www.seeindirectory.com
http://www.shinycatalog.com
http://www.shinyindex.com
http://www.signdir.com
http://www.signindirectory.com
http://www.starrycatalog.com
http://www.starrydirectory.com
http://www.starryindex.com
http://www.starrylist.com
http://www.stayindirectory.com
http://www.successfuldirectory.com
http://www.talismancatalog.com
http://www.talismandirectory.com
http://www.talismanlist.com
http://www.thesitemaps.com
http://www.tntcatalog.com
http://www.topazcatalog.com
http://www.topazdirectory.com
http://www.urlscatalog.com
http://www.urlsindex.com
http://www.urlskey.com
http://www.urlslist.com
http://www.urlspage.com
http://www.urlsworld.com
http://www.visitcatalog.com
http://www.visitdir.com
http://www.yellowdocs.com
http://www.yellowurls.com
http://www.zenithcatalog.com

Tạo Backlink tự động đơn giản và nhanh chóng. Chúc website của các bạn nhanh chóng lên Top ranking của Google, Yahoo và Alexa ! Free Backlink Automatic

Hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ tác giả!